DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH MINH

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH MINH

Lượt xem:

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH MINH TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ Trình độ CM Ngày vào Đoàn SĐT 1 MÓ H’SOAN NIÊ 15/08/1988 BTCĐ ĐHSPMN 26/03/2002 0355413826 2 LÊ THỊ NGÂN 03/08/1991 P.BTCĐ ĐHSPMN 26/03/2006 0944822503 3 PHẠM THỊ BÍCH THỦY 13/06/1987 Đoàn viên ĐHSPMN 26/03/2002 0975579745 4 NGUYỄN T.THANH HUYỀN 23/07/1991 Đoàn viên CĐSPMN 26/03/2006 0366832070 5 H’ [...]
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MG BÌNH MINH

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MG BÌNH MINH

Lượt xem:

  DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH MINH TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ Trình độ CM Ngày vào Đảng Ngày chính thức Số thẻ đảng SĐT 1 TRỊNH THỊ SƠN 06/12/1971 BTCB ĐHSPMN 18/11/2007 18/11/2008 37 039483 0387 116 178 2 ĐẶNG THỊ HƯỜNG 14/11/1977 P.BTCB CĐSPMN 30/07/2008 30/07/2009 37 041126 0976 989 657 3 PHẠM THỊ BÍCH THỦY 13/06/1987 Chi Uỷ [...]